Zhmotníme Vaše predstavy o bývaní. Vynaložené prostriedky zverte profesionálom s dlhoročnými skúsenosťami. Len takéto rozhodnutie zaručí Vašu spokojnosť s bývaním, či užívaním zhotoveného diela po dlhé roky.

Ing. Vladimír Ďuriš, konateľ spoločnosti

Stavebná spoločnosť SOVUS s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberá v prevažnej miere stavebnou činnosťou a to: - výstavbou nových stavieb, - rekonštrukciami a opravami budov, - tiež stavebnými prácami a údržbou rôzneho charakteru pre priemyselné závody.

Výstavbu bytových aj nebytových priestorov zabezpečujeme v prípade požiadavky zákazníka komplexne na kľúč, alebo podľa dohody zrealizujeme len vybrané stavebné práce. Pod stavbou na kľúč rozumieme zabezpečenie architektonickej štúdie, realizačnej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, následne výškové a polohové vytýčenie stavby, kompletnú výstavbu od výkopov, - betonáži, - murárskych, - tesárskych, - dokončovacích prác až po zariadenie interiéru. Tiež sme nápomocní pri kolaudačnom konaní.

Cieľom do budúcna je aj naďalej skvalitňovať naše služby, pričom veľký dôraz kladieme na zavádzanie nových trendov a technológií do výrobných procesov.

Naše REFERENCIE

Pre zabezpečenie trvalej kvality stavebných prác sú zárukou skúsení riadiaci pracovníci, samozrejmosťou sú zdatní výrobní robotníci, z ktorých mnohí pracujú v našej spoločnosti už dlhé roky a v neposlednom rade aj samotní majitelia spoločnosti aktívne pôsobiaci v oblasti stavebnej výroby od vzniku našej stavebnej spoločnosti.

Kompletné riešenie STAVEBNÝCH PRÁC

Od začiatku svojej činnosti sa naša stavebná spoločnosť presadzuje na trhu hlavne kvalitne odvádzanou prácou, znalosťou riešenia stavebných detailov, poradenskou činnosťou prameniacou z teoretických znalostí preverených desaťročiami skúseností v stavebnej výrobe a tiež dodržiavaním zmluvne dohodnutých podmienok.