TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Príjazdové cesty, chodníky, spevnené plochy, oplotenia, ihriská a záhrady sú pre kvalitu bývania.
dôležitým doplnkom hlavnej stavby.