Stavebná spoločnosť SOVUS s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberá v prevažnej miere stavebnou činnosťou - výstavbou nových stavieb, rekonštrukciami a opravami budov.
   Výstavbu bytových aj nebytovch priestorov zabezpe- čujeme kompletne na kľúč, alebo podľa dohody zrealizujeme vybrané stavebné práce. Pod "stavbou na kľúč" rozumieme zabezpečenie architektonickej štúdie, realizačnej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, výškové zameranie, vytýčenie stavby, výstavbu, zariadenie interiéru a kolaudáciu.

   Od začiatku svojej činnosti sa naša stavebná spoločnosť presadzuje na trhu hlavne kvalitne odvádzanou prácou, dodržiavaním zmluvných podmienok, poradenskou činnosou

v oblasti stavebníctva pred aj počas výstavby.
   Pre zabezpečenie trvalej kvality stavebných prác zamestnávame vyučených a praxou zaškolených pracovníkov. Kvalitu prác na stavbách zabezpečujú riadiaci pracovníci s dlhoročnou praxou.

   Cieľom do budúcna je i naďalej skvalitňovať naše služby pričom veľký dôraz dávame na začlenenie nových trendov a technologických postupov v stavebníctve.